Grafická úprava zprávy o činnosti

13
bodů

Výroční zpráva - grafická úprava

Grafika
Public Relations
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Každoročně zpracováváme zprávu o činnosti, materiál reprezentuje naši práci.

Popis

Máme písemné podklady, texty, grafy - ty potřebujeme upravit do pěkné grafiky tak, aby se zpráva dala zobrazit na webu, tisknout (pár kousků necháme vytisknout odborně). Jedná se o materiál, který reprezentuje práci naší organizace a je používán jako propagační. Z toho důvodu je grafika důležitá.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.