Získání nových individuálních dárců

13
bodů

Nastavení Facebookové reklamy

Tvorba webu
Grafika
Public Relations
Sociální sítě
Facebook
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Potřebujeme zajistit finanční spoluúčast na Edukační pacientský program ONKO a další naše programy pomoci onkoligickým pacientům.

Popis

Jsme organizace, která poskytuje pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám. Působíme celostátně. Pořádáme semináře, kongresy, rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem, vydáváme brožury a občasník ARCUS. Potřebujeme rozšířit naši dárcovskou základnu, proto hledáme někoho, kdo nám pomůže s oslovením potenciálních dárců prostřednictvím např. Facebookové kampaně. Nemáme zkušenost s kampaní, proto hledáme někoho zkušeného, kdo kampaň lépe zacílí.
Pomáháme onkologickým pacientům a jejich rodinám
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
V roce 1993 jsme založili občanské sdružení na pomoc onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. Organizujeme vzdělávací aktivity, rekondičně edukační pobytové akce, vydáváme odborné brožury a časopis. Působíme i v oblasti prevence nádorových onemocnění. Spolupracujeme s lékaři, zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky, psychology, sociálními pracovníky. Při organizování seminářů, kongresů a benefičních akcí nám pomáhají dobrovolníci a sponzoři.