Úprava webových stránek

13
bodů

Webovky - náš velký problém

Tvorba webu
Public Relations
aby web byl přístupný odkudkoliv
analýza webu
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Konzultace - analýza stávajícího webu, co by se mělo upravit, jak postupovat v dalších krocích a doporučení pro další fungování webu.

Popis

Naše webové stránky jsou již zastaralé, navrhnul nám je kdysi jeden známý, který tomu rozumí. Postupem času se ukázalo, že jen doplňování aktualit je málo, bylo by zapotřebí web předělat tak, aby se zobrazoval i na tabletech a mobilech, učesat grafiku a nějak celý web dát do pucu. Jako poskytovatelé sociálních služeb nemáme kapacity na to, abychom web udržovali v dobrém stavu a navíc nikdo z nás není IT profesionál. Podle toho taky web vypadá. Asi by byla zapotřebí rekonstrukce webu, ne vše funguje na 100 %. Kdysi nám bylo navrhnuto, abychom si také udělali své stránky na sociálních sítích, ale to už je mimo naše chabé znalosti. Zatím hlavním zdrojem informací o nás je jen web a my si myslíme, že v dnešní době je to už málo. Chceme začít rekonstrukcí webu a pak se uvidí, co dál.
služby pro sluchově postižené
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Poslání CESPO, o.p.s. je nevládní a nepolitickou obecně prospěšnou společností založenou za účelem poskytování sociálních služeb a provozování chráněné dílny pro zdravotně postižené. Posláním CESPO, o.p.s. je zajišťování sociálních služeb všem sluchově postiženým občanům bez rozdílu postižení, zejména v oblasti sociálně právního poradenství, tlumočnických služeb, výuku ZJ, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich případná montáž, pořádání vzdělá-vacích přednášek a seminářů nejen pro sluchově postižené, ale i pro ostatní veřejnost. Dále je to obhajoba potřeb, práv, zájmů a nároků sluchově postižených všech věkových skupin bez rozdílu sluchového postižení. Cíle • Pomáhat při realizaci programů zajišťujících sociální rehabilitaci a integraci sluchově postižených občanů do společnosti. • Snižování informačního deficitu sluchově postižených občanů pořádáním přednášek, seminářů a případně i rehabilitačních pobytů pro postižené všemi typy sluchových vad. • Informační a osvětová činnost u veřejnosti o problematice sluchově po-stižených občanů a jejich integrace do společnosti. • Usilovat o odstraňování komunikační bariéry mezi sluchově postiženými a slyšícími. Snaha o rozšiřování služeb, jejich zkvalitňování. • Spolupráce s dalšími občanskými sdruženími zdravotně postižených na území ĆR a v zahraničí, v případě možnosti se stát jejich členem. • Připomínkovat návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se zdravotně postižených