Vytvoření propagační skládačky pro naše sdružení

0
bodů

Pro propagaci našeho sdružení potřebujeme vytvořit skládačku

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vzhledem k našemu záměru získat nové dárce a dobrovolníky, potřebujeme vytvořit skládačku s informacemi o našich aktivitách.

Popis

Rádi bychom oslovili místní podnikatele a spoluobčany. Bohužel do této doby jsme se zmohli pouze na letáčky nevalné grafické úrovně. Chtěli bychom vytvořit skládačku s informacemi o našem sdružení a možnosti, jak nám pomoci.
Sdružení podporující občany Úštěcka
Občanské sdružení TOOCAN HELP bylo založeno v roce 2012 s myšlenkou zastupovat zájmy rodičů a dětí, napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a aktivně působit v oblasti vzdělávání dětí i dospělých a napomoci tak k vytváření zájmových, vzdělávacích a informačních programů. Dlouhodobým cílem je vytvořit v lokalitě mateřské centrum, které bude vytvářet místo pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich vzdělávání a funkčně propojit sdružení s místními občany a stát se tak významným lokálním aktérem na poli vzdělání, kulturního a společenského vyžití a informovanosti o nových směrech.