Grafický návrh brožury ke konferenci OVAHELP

0
bodů

Hledáme grafika pro vytvoření návrhu layoutu brožury.

Marketing
Design
Grafika
Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Pro námi připravovanou konferenci potřebujeme návrh brožury.

Popis

Připravujeme konferenci pro odbornou i laickou veřejnost na téma edukace v prevenci civilizačních nemocí a zdravého životního stylu. Potřebujeme vytvořit návrh brožury s programem, představením naší organizace a přednášejících a dalšími informacemi. Máme vytvořen základní grafický návrh na obálku a potřebujem jej zapracovat do brožury programu. Více informací a podklady poskytneme emailem. Prosím, přijímejte výzvu jen v případě, že jste schopni práci dovést do konce. Děkujeme.
Centrum pomoci onkologickým pacientům
Vzdělávání
Zdraví
Smyslem našeho spolku je budovat a rozvíjet centrum, kam se mohou obracet onkologicky nemocní pacienti a jejich blízcí, kde najdou odpovědi, oporu, motivaci pro svoji léčbu a život s nemocí. Centrum kromě jiných aktivit pořádá pro své klienty přednášky, besedy, ozdravné pobyty, psychologickou pomoc a v neposlední řadě také preventivní osvětu pro veřejnost. Za rok 2019 jsme obdrželi 1. místo mezi členskými organizacemi Ligy proti rakovině. Více informací o nás a naší práci najdete na našich webových stránkách www.ovahelp.cz.