Smlouva na pronájem služeb

10
bodů

Potřebujeme sepsat smlouvu na pronájem služeb řízení vozidla s vyúčtováním na konci platnosti smlouvy

Právo
Střední práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Chceme být schopný proplácet našim dobrovolníkům náklady spojené s řízením a provozem vlastního vozidla

Popis

Dobrý den, při každém našem zasedání máme dedikovaného člena s vlastním autem, který obstarává všechny potřeby, co se týče přepravy osob a materiálu. Jelikož nemáme žádné pracovní smlouvy s našimi pracujícími členy, nemáme, jak jim proplatit náklady za tyto služby. Rádi bychom proto vytvořili smlouvu, která stanoví účel služeb a přesnou sazbu na km a poté na konci zasedání by bylo vyúčtování kolik km doopravdy najeli. Něco podobného jako timesheety, jen pro najeté km. Děkuji, Martin Šimáček
Organizujeme mimoškolní vzdělávaní studentů
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky.