Grafika výroční zprávy

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy organizace Hodina H

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Nové inovativní zpracování výroční zprávy pro sdělení všeho, co děláme

Popis

Naše organizace slaví 18 let, jde do plnoletosti a je čas prezentovat vše, co jsme za dobu dospívání stihli. Chceme nový styl a nový design výroční zprávy, aby nebyla jen plná textu, ale aby měla zároveň sdělení i grafické, že děláme věci, které jsou ve společnosti potřeba.
Příležitost pro každého-pro děti, mládež, rodiče, dospělé...
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým (včetně seniorů), podporovat vzdělávání, poznávání a osobnostní rozvoj, kvalitní využívání volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat dobrovolnictví a výchovu k občanství.