Grafika brožury

10
bodů

Grafika brožury pro Veletrh mezinárodních příležitostí

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Podpora osvěty mezi mladými lidmi o možnostech programů, které mají k dispozici pro svůj rozvoj

Popis

Brožura spojená s Veletrhem mezinárodních příležitostí, kde jsou informace o jednotlivých organizacích, které se na této tradiční akci pro středoškolské studenty prezentují.
Příležitost pro každého-pro děti, mládež, rodiče, dospělé...
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým (včetně seniorů), podporovat vzdělávání, poznávání a osobnostní rozvoj, kvalitní využívání volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat dobrovolnictví a výchovu k občanství.