Excelový mág pro sledování dopadu mentoringu

0
bodů

aneb vyladění tabulky pro zápis a vyhodnocování dat.

Informační technologie
Microsoft Excel
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Potřebujeme pomoci s nastavením složitější tabulky, ve které sledujeme přínosy našeho mentoringového programu.

Popis

Potřebujeme tabulku nastavit tak, aby dobře filtrovala a ukazovala nám data, která potřebujeme. Rádi bychom se potkali či spojili nad tabulkou po telefonu a předali informace, ohledně toho, co potřebujeme, aby fungovalo a co potřebujeme změnit.
Podporujeme děti, mladé lidi a rodiny v ohrožení.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Občanská společnost
O naší organizaci Lata je pražskou neziskovou organizací, která se své činnost věnuje již 25. rokem. Usilujeme o to, aby děti, dospívající, mladí lidé a rodiny dokázali překonat náročné životní situace, v nichž se ocitli. Podporujeme a rozvíjíme děti, dospívající a mladé lidi v ohrožení formou mentorské podpory od vyškoleného dobrovolníka. Rodičům poskytujeme konzultace a pořádáme rodinná setkání, tzv. rodinné konference.