Konzultace účetnictví nově založeného spolku

10
bodů

Potřebujeme zkonzultovat základy vedení účetnictví pro naši neziskovku.

Účetnictví & Daně
Střední práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Jsme nově založený spolek, který potřebuje zavést systém svého účetnictví

Popis

Náš spolek oficiálně vznikl v listopadu 2019. Jsme mladý česko-indonéský tým, který by momentálně potřeboval jednorázovou konzultaci našeho učetnictví. Zejména pak v ohledu na spolupráce se zahraničními organizacemi. Účetnictví si nadále povedeme sami. Jsme otevřeni osobnímu setkání, skypu, či telefonické konzultaci. Přizpůsobíme se vašim možnostem a podmínkám.
Podporujeme jedince s postižním v Indonesii
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Rozvojová spolupráce
Harapan je prvním a jediným projektem na Indonéské Sumatře, který se snaží podpořit jedince s fyzickým a mentálním postižením. Tito jedinci patří k nejvíce diskriminované skupině, žijící téměř bez výjimky v extrémní chudobě bez možnosti vzdělání, pracovní činnosti, či přijetí do společnosti. Harapan je nově vzniklý spolek snažící se podpořit tyto jedince skrze vzdělání, sociální pomoc a kampaně snižující stigma a diskriminaci ve společnosti. Snažíme se například získat potřebné kompenzační a vzdělávací pomůcky (např. vozíčky, berle, komunikační knihy atd.), vyhledávat a vytvářet pracovní příležitosti, poskytovat dopravu do vzdělávacích center a zaměstnání.