Překlad webových stránek z AJ do ČJ

13
bodů

Vytvoření české verze našich webových stránek ve WordPressu

Tvorba webu
Informační technologie
Překlady
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Srozumitelnost webových stránek pro české dárce

Popis

Potřebovali bychom šikovného jedince zběhlého s WordPressem, který by nám pomohl s vytvořením české verze našich webových stránek www.projectharapan.com. Text v češtině je již vytvořen. Jsme také otevřeni radám a připomínkám ohledně vylepšení webovek pro náš budoucí fundraising.
Podporujeme jedince s postižním v Indonesii
Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Rozvojová spolupráce
Harapan je prvním a jediným projektem na Indonéské Sumatře, který se snaží podpořit jedince s fyzickým a mentálním postižením. Tito jedinci patří k nejvíce diskriminované skupině, žijící téměř bez výjimky v extrémní chudobě bez možnosti vzdělání, pracovní činnosti, či přijetí do společnosti. Harapan je nově vzniklý spolek snažící se podpořit tyto jedince skrze vzdělání, sociální pomoc a kampaně snižující stigma a diskriminaci ve společnosti. Snažíme se například získat potřebné kompenzační a vzdělávací pomůcky (např. vozíčky, berle, komunikační knihy atd.), vyhledávat a vytvářet pracovní příležitosti, poskytovat dopravu do vzdělávacích center a zaměstnání.