Grafické zpracování výroční zprávy

0
bodů

Potřebujeme graficky zpracovat výroční zprávu

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Grafické zpracování výroční zprávy

Popis

Potřebovali bychom nějak originálně graficky zpracovat naši výroční zprávu. Podklady dodáme. Vyhotovení potřebujeme do 30. 4. 2020.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.