Letáček na vánoční trhy

0
bodů

Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vytvoření dárcovského letáčku

Popis

Potřebovali bychom vytvořit informační leták, který zaujme. Letáčky budeme rozdávat na vánočních trzích společně s polévkou. Na informačním letáčku by se mělo nacházet logo organizace, bankovní účet (číslo: 2200035864/2010), webové stránky: www.kotec.cz

Přílohy

1612-kotec1.jpg

Podporujeme rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.