Reklamní leták pro nábor dobrovolníků

13
bodů

Dobrovolníci pro dětskou psychiatrickou nemocnici Louny

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zhotovení reklamního letáku pro získání nových dobrovolníků do nově navázané spolupráce s Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Lounech.

Popis

Starat se o psychickou pohodu pacientů jako dobrovolníci umíme, ale s grafikou moc zkušeností nemáme. Prosíme tedy o pomoc se zhotovením reklamního letáku pro získání dobrovolníků pro nově se zapojující organizaci, kterou je Dětská psychiatrická nemocnice Louny.
Zadarmo ani kuře nehrabe? Snažíme se to změnit.
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Zdraví
Terapie
Občanská společnost
Naši dobrovolníci jsou lidé různého věku, vzdělání a zájmů. Rozhodli se zdarma pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dochází na Dětské oddělení, Následnou péči žatecké nemocnice, do Domova pro seniory, ústavu Kamarád LORM, nově do Dětské psychiatrické nemocnice Louny, povídají si s pacienty, hrají hry s dětmi, udělají drobný nákup, zahrají na kytaru, zazpívají, připraví přáníčka k Vánocům, upečou cukroví, vedou kroužek keramiky, přivedou canisterapeutického psa apod. Pro ty, kteří nikoho nemají, nebo jsou příbuzní daleko, je to velmi mnoho.