Překlad výroční zprávy do AJ

13
bodů

Překlady
Angličtina
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme pro podání projektu přeložit výroční zprávu za rok 2011 a 2012.

Popis

Potřebujeme přeložit výroční zprávu za rok 2011 a 2012 do angličtiny abychom to mohli přiložit k projektu, jehož schvalování bude v Anglii.
Děti to neřeší, děti si chtějí hrát.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Posláním Občanského sdružení Smíšek je systematická a dlouhodobá podpora rodin a dětí ze znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím poskytovaných služeb a dalších podpůrných aktivit pomáháme těmto dětem a rodinám v naplňování jejich potřeb, zájmů a práv na plnohodnotný život v naší společnosti. Poskytované služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Integrační školičky Smíšek Smíškoviny a další podpůrné aktivity