Vánoční pohlednice a PF

0
bodů

Vánoční přání

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme poděkovat svým klientům za přízeň.

Popis

Potřebujeme vytvořit vánoční pohlednici a PF za Centrum, které posíláme svým klientům jako poděkování za přízeň.
tvoříme harmonii
Kultura
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Centrum Mandala z.s. je spolek, jehož cílem je zlepšit společenské klima prostřednictvím nabídky vzdělávacích a seberozvojových programů. Ty jsou zaměřeny na vytvoření prostoru sama pro sebe, kreativní sebepoznání, posílení schopnosti změnit to co mi nevyhovuje a vzít život do svých rukou. Věříme, že spokojení a šťastní lidé tvoří šťastnou společnost. Pořádáme kurzy, které jsou zajištěny našimi lektory nebo lidmi, kteří využívají našich prostor pro vlastní seberealizaci.