Infografika

0
bodů

Inkluzivní vzdělávání

Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Přehledné a graficky atraktivní zpracování infografiky pro osvětové účely.

Popis

Potřebujeme přehledně, čitelně a graficky atraktivně zpracovat přiloženou infografiku "Inkluzivní vzdělávání" v obdobném duchu jako je již navržena na str. 1 v přiloženém pdf. Jde nám zejména o dobrou čitelnost textů, které se nám bohužel nepodařilo docílit a atraktivní grafické provedení. Zdroj netřeba uvádět, celou jsme si ji nakonec přepracovali jak graficky tak obsahově. Logo ČOSIV přikládám v příloze. Předem velice děkujeme!
Podporujeme kvalitní a spravedlivé vzdělávání pro všechny
Vzdělávání
Podporujeme rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému a systémové změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání pro všechny děti. Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.