PF Asociace NNO v ČR

0
bodů

Tvorba PF

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Vytvoření novoročního přání

Popis

Vytvoření novoročního přání
ANNO v ČR je střechou, která sdružuje krajské a oborové org.
Kultura
Lidská práva
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Občanská společnost
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2003 jako výsledek dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let. Členem Asociace NNO jsou všechna existující krajská všeoborová a některá oborová sdružení, jakož i řada jednotlivých nestátních neziskových organizací (NNO).