Leták pro Den otevřených dveří s benefiční akcí

10
bodů

Vtipný, živý, poutavý text probudí zvědavost a zájem o naši práci.

Marketing
Copywriting
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme v našem okolí relativně noví, téměř nikdo nás nezná a potřebujeme zaujmout, oslovit lidi v okolí a pozvat je k nám.

Popis

Začátkem září proběhne v našem středisku Den otevřených dveří spojený s benefičním jarmarkem pod záštitou Nadace Divoké Husy. Výtěžek půjde na zařízení našeho zázemí, které se v současné době rekonstruuje. Tuto akci chceme zároven pojmout jako naši prezentaci a zviditelnění našeho spolku. O klienty nouzi nemáme, ale většinová společnost nás nezná a to ani v blízkém okolí. Rádi bychom oslovili a pozvali co možná nejširší okruh lidí a představili se. Leták bude zveřejněn v místním tisku, v tištěné i internetové podobě. Potřebujeme připravit zajímavý, poutavý text, který osloví co nejširší veřejnost.
Pestrý přístup k hiporehabilitaci
Zdraví
Terapie
Občanská společnost
Co je naším posláním? Ve zkratce ... Za pomoci koní vytváříme dětem s jakýmkoliv handicapem i jejich rodinám život pestřejší. • Pomocí koňského hřbetu přispíváme k rozvoji pohybových funkcí člověka či k návratu funkcí ztracených nemocí, úrazem atd… • Vytvořením úzkého vztahu, spoluprací a díky empatii s těmito krásnými zvířaty terapeuticky a výchovně působíme na děti s autismem, mentální retardací či problémy v sociálním začlenění a komunikaci. • Rodiny u nás nalézají kromě hiporehabilitačních aktivit možnost vzájemného sdílení svých zkušeností, navázání nových přátelství s lidmi „ na jedné lodi“ a prožití pocitu úlevy od těžkostí, které sebou každodenní péče o postiženého člena rodiny přináší.