Grafika - ikony pro výstavu dobrovolnictví

0
bodů

Pro výstavu dobrovolnictví hledám grafickou úpravu a rozlišení jednotlivých druhů podle ikon

Design
Fundraising
Fotografování
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Připravujeme výstavu dobrovolnictví, která má šířit povědomí o dobrovolnictví, jeho významu a propagovat možnosti dobrovolnictví

Popis

Pro výstavu dávám dohromady fotografie z různých oborů dobrovolnictví. Pro tyto obory bych potřebovala navrhnout ikony, které by definovali druh práce. Ikony budou umístěny vždy na každém panelu, který se tohoto druhu dobrovolnictví týká a zároveň budou sloužit pro interaktivní část, kdy budou moci návštěvníci jednotlivé ikony nalepit do pyramidy podle toho, jak zajímavá pro ně daná činnost je. Je to jen nápad, není nutné dodržet, ale interaktivní část výstavy bych ráda měla. Témata: Dobrovolnictví ve zdravotnictví Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v kultuře Dobrovolnictví ve sportu Dobrovolnictví s dětmi a mládeží Dobrovolnictví v ekologii Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce - Evropská dobrovolná služba Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce - Workcampy a krátkodobé projekty Dobrovolnictví při mimořádných událostech Dobrovolnictví firem Komunitní dobrovolnictví Dobrovolnictví v církvích Profesionálové pro NNO Hostitelské rodiny Dárcovství krve Práce s postiženými Práce s umírajícími Práce s romskou komunitou K těmto ikonám a fotografiím by se mi líbil poutavý podklad, nebo nějaké vtipné uspořádání, které přitáhne nejen mladé lidi.
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost
Asociace zatřešuje NNO v Karlovarském kraji, hledá cesty k dobré komunikaci s Karlovarským krajem i místními samosprávami. Svým členům poskytuje informační a poradenský servis a zastupuje je navenek.