Redakční úprava textů

0
bodů

Redakční úprava textů na vznikající benefiční kalendář

Copywriting
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme upravit již hotové texty u benefičního kalendáře, aby byl zajímavější pro kupující.

Popis

Práce obsahuje úpravu již 12 hotových textů na benefiční kalendář. Texty představují biografie slavných osobností. Je potřeba je upravit a navrhnout jejich doplnění tak, aby byl text krátký, poutavý a zajímavý pro čtenáře.
Rozvojová spolupráce a výchova již 14 let
Lidská práva
Vzdělávání
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Centrum Dialog se zaměřuje především na projekty rozvojové spolupráce, výchovy a ochranu lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Dialog působí v ČR, Guineji a Keni a má za sebou výstavbu škol, mnoho projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.