Fundraising pro projekt obnovy krajiny Kamberku ♥

7
bodů

Chci udělat kolem naší vesnice hezčí krajinu. Obec na to nemá, třeba existují peníze jinde.

Fundraising
Malá práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Jsem architekt. Dokážu udělat s krajináři projekt, ale potřebuju peníze na projekt a ideálně i realizaci.

Popis

Máme chalupu v Hrajovicích (CHKO Blaník). Vidím jak mizí cesty a stromořadí, jak je krajina vyprahlá. Z historických map vidím, že to co vidím teď je jen trocha toho co zmizelo. Zmizely remízky, tůně, aleje, meze, louky... Chtěl bych vytvořit plán, jak krajinu dostat do lepší kondice. Potom vyzvat vlastníky půdy, obec, okres i kraj, aby něco zaplatili. Případně chci sehnat nějaké peníze i na výkup pozemků nebo na sazenice stromů. Jsem architekt. Umím to prostě navrhnout, koordinovat a realizovat, ale chybí mi peníze na to všechno. Pokud mi chceš pomoct, tak mi prosím napiš! ♥ Jde o jednorázovou pomoc pro zmapování možností fundraisingu a nasměrování na možné zdroje (případně následná jednorázová konzultace mnou napsaného grantu). Luboš Klabík lubos.klabik@gmail.com
architektura města Benešova
Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Poradenství
Občanská společnost
Spolek archibn má za cíl zvýšit informovanost lidí, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností. Pomáháme městu od roku 2012. • Spolupracujeme na projektu ID Ústí, který pořádá přednáškový cyklus Re-vize Ústí ve městě Ústí nad Labem. Cílem je hledat vizi města a otevírat důležitá témata rozvoje. • Ing. arch. Luboš Klabík lubos.klabik@gmail.com www.facebook.com/archibn www.revizeusti.cz