Úprava loga naší organizace

7
bodů

Úprava loga do lepší kvality

Design
Grafika
Malá práce | Tady a teď
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Naše logo organizace máme ve špatné kvalitě

Popis

Dobrý den, naše logo organizace má velmi špatnou kvalitu. Což nám činí problémy, když chceme dát logo na nějaký plakát, vytisknout ve větším rozlišení. Logo je pak kostičkované. Rádi bychom měli krásné a kvalitní logo, za které bychom se nemuseli stydět.
Pomáháme osobám s těžkým zrakovým postižením
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. od roku 2003 poskytuje registrované sociální služby pro cca 120 osob se zrakovým postižením v Kraji Vysočina. Pomáháme jim dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených. Poskytujeme vybrané sociální služby: (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, průvodcovskou a předčitatelskou službu a sociální rehabilitaci) dobrovolnickou službu poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér osvětovou a informační činnost