Grafická úprava textu "Principy péče"

13
bodů

Grafické nasázení dokumentu

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme graficky sjednotit a nasázet několik dokumentů do jednoho

Popis

V rámci spolupráce s ČKPA jsme vytvořily dokumenty vztahující se k základním principům péče v porodní asistenci. Nyní potřebujeme tyto výstupy sjednotit do jednoho dokumentu a dát mu jednotnou grafiku. Jedná se o expertní dokument pro odborníky. Barvu i písmo máme. Vzorový dokument, loga i dokumenty o které se jedná zašlu na email. Rozsah je dohromady cca 35 stránek textu.
Profesní organizace porodních asistentek UNIPA
Lidská práva
Zdraví
Poradenství
Cílem Unie porodních asistentek je: Poskytovat profesní podporu porodním asistentkám Vytvářet zázemí pro studentky porodní asistence Propagovat práci porodních asistentek směrem k veřejnosti Poskytovat informace a podporu rodičům UNIPA je členskou organizací České ženské lobby (ČŽL) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). UNIPA je zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213.