Grafické zpracování výroční zprávy

13
bodů

Reprezentativní výroční zpráva

Design
Grafika
Copywriting
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Prezentace, informace

Popis

Potřebujeme graficky upravit cca 40 stran textu, obrázků a tabulek tak, aby byla zpráva konzistentní, poutavá, vzhledná. Zprávu budeme tisknout na vlastní tiskárně oboustranně a kroužkovat či jinak vázat. Zpráva se skládá z cca 10ti nesourodých částí, každé jinak zpracované, je potřeba graficky sjednotit. Jedná se o texty, fota, grafy.
sociální služby pro seniory, zdravotně postižené a jesle
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, jeslí, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.