Grafika brožury jak na školní časopis

10
bodů

Grafické zpracování brožury o tom, jak založit školní časopis

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Podporujeme školy v založení školních časopisů a připravujeme k tomu brožuru

Popis

Podporujeme školy na území ORP Pelhřimov v tom, aby motivalaly pedagogy a žáky, aby založili školní časopis. Zpracováváme postup a rádi bychom k tomu vytvořili i brožuru, kterou můžeme pak šířit i na ostatní školy a další území, aby mohli mít pedagogové nějakou podporu v tom, co a jak dělat, aby mohli rozběhnout školní časopis na škole.
MAS Šipka
Místní akční skupina Šipka je spolek, jehož cílem je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch občanů, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody, krajiny a udržení či zlepšení životního prostředí. Spolek vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie svého území a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metodu leader a komunitně vedený místní rozvoj.