návrh místnosti

13
bodů

zpracování návrhu místnosti ve škole

Design
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

pomoc škole pro vyřešení využívání jedné místnosti pro více činností

Popis

V rámci MAS Šipka pracujeme na projektu místního akčního plánování pro školky a školy. Jedna místní škola, venkovská, pouze s 1. stupněm, chce nechat přestavět jednu velkou místnost, kterou využívá na 3-5 funkcí. Na zpracování návrhu bohužel finance nejsou, ale návrh potřebují pro možné žádání o přestavbu.
MAS Šipka
Místní akční skupina Šipka je spolek, jehož cílem je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území, zejména činnostmi ve prospěch občanů, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území s ohledem na ochranu přírody, krajiny a udržení či zlepšení životního prostředí. Spolek vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie svého území a rozvíjí mezisektorovou spolupráci. Pro dosažení cíle využívá nastaveného, vyrovnaného partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Přidanou hodnotou této organizace je, že využívá pro svou práci metodu leader a komunitně vedený místní rozvoj.