Grafika pro výroční zprávu

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy organizace

Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Obnovení formátu výroční zprávy naší organizace

Popis

Naše výroční zpráva je standardní, každý rok víceméně podobná, velmi formální. Chceme zapracovat na novém formátu, přiblížení organizace veřejnosti, novém formátu, novém zpracování.
Příležitost pro každého-pro děti, mládež, rodiče, dospělé...
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace dětem, mládeži i dospělým (včetně seniorů), podporovat vzdělávání, poznávání a osobnostní rozvoj, kvalitní využívání volného času, rozvíjet mezinárodní spolupráci, podporovat dobrovolnictví a výchovu k občanství.