Výroční zpráva v novém kabátě

13
bodů

Hledáme šikovného grafika, který by pro naši již 15.výroční zprávu "ušil" nový kabát :)

Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Grafické zpracování dobrovolníkem by pro nás znamenalo nemalou fin. úsporu v napnutém rozpočtu a oživilo by prezentaci výsledků naší práce.

Popis

Předmětem výzvy je grafické zpracování výroční zprávy za rok 2018, kterou jsme jako obecně prospěšná společnost povinni zveřejňovat. Výroční zpráva je pro nás velmi cenný podklad pro jednání se státní správou a partnery. Podklady - texty, grafy, fotografie - dodáme. Grafické zpracování plánováno na duben 2019.
Podporujeme lidi se zdravotním postižením v běžném životě.
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Občanská společnost
Jsme nestátní nezisková organizace, registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Již od roku 2003 podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby mohli žít běžný dospělý život (tak jako jejich vrstevníci) - se všemi jeho radostmi i starostmi. Poskytujeme jim osobní a individuální podporu zejména v oblasti pracovního uplatnění a samostatného bydlení v běžném prostředí. Kdo tedy jsme? Jsme ti, co: zpřístupňují, co je běžné; prosazují rovnost v právech a povinnostech; jsou vnímaví k individualitě a hledají tvůrčí cesty; podporují aktivní zapojení a neustále se zlepšují :)