Informační leták dobročinného obchodu DOBRODĚJ.

0
bodů

Chceme leták, který by "řekl vše" o obchodě, jeho účelu a zaměření.

Marketing
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme aby o obchodu vědělo co nejvíce lidí, aby pochopili k čemu slouží a aby nás podpořili.

Popis

Potřebujeme informační leták, šablonu, která by se dala aplikovat i na větší plochu (rádi bychom umístili bilboard poblíž obchodu). Máme logo i text, ale potřebujeme něco, co přinutí lidi, aby dočetli až do konce, pochopili smysl a měli chuť nás podpořit darem i nákupem. Chybí nám celková vizuální forma, která by byla atraktivní. Smyslem obchodu je získávat peníze na činnost organizace (osobní asistence, dopravní služby, kluby dětí a mládeže) a to by mělo být znát. Nicméně na prvním místě je informace, že u nás je možno nakoupit opravdu atraktivní věci (nejen oblečení) za přijatelné ceny. Aby lidé věděli, že nejsme jen další "sekáč", ale aby měli chuť přijít.
Podporujeme samostatný život seniorů a lidí s postižením.
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Jsme organizace, která již 20 let podporuje integraci lidí s postižením a seniorů do většinové společnosti a pomáhá jim žít samostatný život. Poskytujeme služby osobní asistence a dopravní služby imobilním. V rámci osobní asistence pomáháme lidem přímo u nich doma s tím, co již sami zvládají s obtížemi. Asistenti pomáhají s domácími pracemi, s nákupy, přípravou stravy, s osobní hygienou, doprovodí klienta k lékaři či na nákupy atd. Klienti zároveň mohou využít i dopravní službu, která jim umožní dostat se tam kam potřebují a kdy potřebují. V autech, která jsou upravena pro převoz lidí na ortop. vozíku je kromě řidiče přítomen i asistent. Ten se stará o klienta během jízdy a pomáhá mu s nástupem a výstupem z vozidla, či ho doprovodí přímo na místo. Další činností organizace jsou volnočasové aktivity pro děti s postižením. Během roku pořádáme zájmové kroužky a jednorázové víkendové akce a během prázdnin každoročně organizujeme tábory a zájezdy. Klademe důraz na to, aby na každé akci byly i děti bez postižením a snažíme se tak o vzájemnou integraci obou skupin dětí. Děti mají příležitost se vzájemně poznávat a získávat kamarády, zažívat dobrodružství a užívat si prázdnin a volného času stejně jako zdravé děti. V loňském roce jsme založili první zlínský dobročinný obchod DOBRODĚJ, který nám pomáhá získávat peníze na činnost sdružení a také nám umožňuje navazovat kontakt s veřejností a informovat o tom, co děláme pro jejich blízké, sousedy, známé.