Grafické zpracování výroční zprávy

13
bodů

Vytvoření výroční zprávy z dílčích podkladů

Informační technologie
Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Prezentační a informační materiál neziskové organizace

Popis

Dobrý den, z cca 10ti částí zpracovaných různými zaměstnanci - s různými grafy, typy písma, obrázky apod. potřebujeme vytvořit jeden materiál, který bude reprezentativním informačním materiálem. Obsah zprávy je max. 50 stran. Materiály jsou k dispozici, zpráva je potřeba připravit do 31. března.
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.