Pomoc s Google Ads

13
bodů

Jak pracovat s Google Ads?

Informační technologie
Marketing
Public Relations
Sociální sítě
znalost Google Ads
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Pomoc se znovuaktivací Google Ads, optimalizací kampaní, reklamních soustav a klíčových slov.

Popis

Rádi bychom efektivně využívali Google Ads, ale potřebujeme pomoci - poradíte nám, jak číst statistiky Google Ads, jak znovuaktivovat účet, jak zvýšit CTR, která klíčová slova zvolit apod.? Cílem je zvýšit viditelnost a dostupnosti naši organizace pro potencionální klienty/-ky skrze optimální zacílení kampaní. - V současné době se již 14 dní snažím prokousat znovuaktivací účtu - tzn. nastavení posledního aktivního období a pozastavování klíčových slov s nízkým CTR. Mám před sebou vidinu cca 100str návodu, jak s Google Ads pracovat a ráda bych využila podpory a zkušeností někoho, kdo by mi tuto cestu usnadnil.
Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Hlavní pilíř činnosti organizace tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje. Podpora dál směřuje k těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci a osobám, které mají potíže se zvládáním agrese. Obětem násilí (nebo jejich blízkým) pomáháme prostřednictvím odborného právního, psychologického a sociálního poradenství. Pro původce domácího násilí nabízíme terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích. Organizace Persefona, z. s. vznikla v roce 2007 odloučením programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv, který poskytoval pomoc obětem domácího násilí již od roku 1999. Za uplynulých 10 let existence jsme poskytli více než 9 000 osobních konzultací více než 3 200 osobám, kterých se problematika domácího a sexuálního násilí dotýkala.