Překlad darovací kampaně - boj proti palmáči

0
bodů

Překlad do angličtiny

Překlady
Angličtina
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

rozšíření kampaně do okolních zemí

Popis

Jde asi o 1 stránku textu. Překlad z češtiny do angličtiny. Konkrétní text uveřejníme po přihlášení do výzvy.
Motivujeme jednotlivce k ochraně přírody
Životní prostředí
Laudato Si je organizace motivovaná snahou o podporu a záchranu nejvíce ohrožených ekosystémů naší planety (především deštných pralesů a korálových útesů). Podpora spočívá nejen ve stránce finanční a materiální, ale i vzdělávací a morální. Cílem je změna přístupu lidí k přírodě směrem k větší ohleduplnosti.