Grafik pro "výročku"!

13
bodů

Hledáme grafika na vytvoření Výroční zprávy

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Výroční zprávu vydáváme v dobré víře o transparentnosti a rádi bychom, aby vypadala reprezentativně

Popis

Rádi bychom oslovili grafika, který nám navrhne kompletní podobu nové Výroční zprávy za rok 2018. Úkol je to náročný, ale věříme, že se podaří vše k oboustranné spokojenosti.
Otevíráme dveře ke změnám
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.