Drobná úprava webu

10
bodů

Úprava vybraných detailů na webových stránkách fors.cz.

Tvorba webu
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Výsledkem by měl být atraktivnější vzhled našich webových stránek.

Popis

Konkrétně se jedná o úpravu úvodní stránky, včetně fontu. Zde by bylo třeba změnit fotografii a stránku upravit tak, aby byla přehlednější a dobře působila. Dále bychom potřebovali zatraktivnit tabulky do sympatičtější grafické podoby a smazat jednu sekci na webu. Na webu pracujeme ve WordPress, k úpravám poskytneme přihlašovací údaje. Předpokládaná časová náročnost 2-5 hodin. Děkujeme!
Jsme platforma- pomáháme dalším neziskovým organizacím růst
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, globálním rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členských organizací a posilování spolupráce a vztahů se státními institucemi, ministerstvy a dalšími subjekty v ČR i zahraničí.