Právní pomoc

0
bodů

Poptáváme konzultaci stanov našeho připravovaného družstva.

Právo
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Družstvo potřebujeme pro koupi domu pro komunitní bydlení, stanovy následně poskytneme i dalším kolektivům usilujícím o stejný model.

Popis

Máme stanovy družstva, potřebujeme k nim ale znát víc právních názorů, jestli je reálné je u notáře zaregistrovat. Nejedná se ale o stanovy bytového družstva, jelikož ty nám z mnoha důvodů nevyhovovaly. Vytvořili jsme tak prototyp stanov družstva (bez přívlastků), jaké takdy zatím nebylo. Potřebujeme zjistit zda by bylo naše družstvo v případě řešení u soudu považováno za bytové družstvo, a jak stanovy případně upravit, aby to tak nebylo? Děkujeme
Síť domů poskytující finančně dostupné komunitní bydlení
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Přání drtivé většiny lidí je důstojně a příjemně bydlet, ať už v podnájmu či „ve vlastním“. Mnoho lidí pak chce žít společně s dalšími lidmi v tzv. komunitním bydlení. I my řešíme otázku, jak dál důstojně bydlet v době stoupajících nájmů. Jak se říká, společně jde všechno líp, a tak se náš kolektiv rozhodl, inspirován podobným systémem u našich západních sousedů, pokusit se vytvořit model bydlení, který by byl komunitní jak po stránce praktické, tak po stránce právní a finanční, a zároveň právně zajistit, aby tento dům sloužil trvale k účelu bydlení. Naším základním plánem tedy je za účelem bydlení, ale i provozování společných veřejných prostor s kulturním a společenským přesahem koupit jeden konkrétní dům coby první vlaštovku a vlastnit jej, spravovat a zvelebovat společně. Postupně chceme síť Sdílených domů rozšířit o další projekty dalších kolektivů. Samotná síť tedy bude právně vymezena a jejím smyslem bude poskytovat praktickou, právní i finanční podporu dalším projektům a skupinám a zároveň zaručit, že první i další takto koupené domy budou natrvalo sloužit primárně k bydlení.