Výstava fotografií Nadačního fondu Harmonie

13
bodů

V dubnu 2019 uspořádá Nadační fond Harmoni výstavu fotografií v Senátu- v Mytologické chodbě

Grafika
Velká práce | Osobně
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Grafické zpracování plakátu a pomoc s uspořádáním dalších informačních materiálů o Nadačním fondu Harmonie do vitrin

Popis

Požadujeme grafické zpracování plakátu A1 s informací o výstavě. Ve výstavním prostoru - v Mytologické chodbě - umístíme na stojany fotografie 696x1000 mm o činnosti Nadačního fondu Harmonie. Dále ve výstavních prostorách 7 vitrin š 1131 mm x hloubka 531 mm x výška 292 mm, do kterých chceme umístit další informační materiály o Nadačním fondu Harmonie. Rádi bychom využili práci zkušeného grafika a jeho pomoc při uspořádání materiálu do vitrin. Podrobnější informace předáme konkrétní osobě nás v kanceláři
Hudba mění životy
Nadační fond Harmonie přináší do ČR celosvětově známý hudebně-sociální program El Sistema a je také zakládajícím členem Sistema Europe. Unikátní metoda výuky vznikla v roce 1975 ve Venezuele. Její zakladatel, maestro José Antonio Abreu, věřil, že hudba může pozitivně ovlivnit životy dětí, jejich rodin i celé společnosti. Děti se učí hrát na hudební nástroje od začátku společně, jako součást orchestru. Díky společné výuce a její intenzitě (3x týdně po dvou hodinách), děti velice rychle postupují dopředu a dosahují velice dobrých výsledků. NF Harmonie dodržuje filozofii metodiky El Sistema: tedy program je otevřený všem dětem, důraz je kladen na vysokou profesionalitu lektorského týmu a intenzitu výuky, která od samého počátku probíhá ve skupině, v orchestru. Přestože z programu mohou vzejít špičkoví muzikanti, jeho širším cílem je umožnit dětem zažít radost ze společného hraní, budovat sebevědomí, sebeúctu a vést děti ke vzájemnému porozumění a spolupráci s ostatními bez ohledu na jejich startovní pozici v životě. Program je nabízen pro děti ve věku od 6 do 15 let zdarma včetně zapůjčení hudebních nástrojů. Nové členy do orchestru přijímáme i v průběhu celého roku. Našimi patrony jsou herečka Simona Stašová a klavírní virtuóz Ivo Kahánek.