Grafiik - infografika

10
bodů

Infografické zpracování 16ti faktů o domácím a sexuálním násilí

Design
Grafika
Sociální sítě
Střední práce | Tady a teď
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Infografiku bychom chtěli využít pro propagaci na FB v rámci 16ti akčních dnů proti násilí na ženách (25. 11. - 10. 12. 2018).

Popis

Rádi bychom poutavě prezentovali tato fakta: 1. Každá třetí žena v České republice zažila domácí násilí 2. Za uplynulých 10 let existence poskytla Persefona více než 9 000 osobních konzultací více než 3 200 osobám, kteří se setkali s domácím a/nebo sexuálním násilím 3. Domácí násilí má mnoho forem 4. Domácí násilí je skryté 5. Domácí násilí se týká nás všech 6. Lékařskou pomoc vyhledá pouze třetina obětí = každoročně přes 150 tisíc žen 7. Téměř desetina lidí byla obětí znásilnění 8. Pachatelem znásilnění bývá nejčastěji manžel nebo partner 9. Děti jsou svědky domácího násilí 10. Je třeba obětem a jejich dětem zajistit bezpečí 11. Děti přebírají vzorce chování svých rodičů (přejímání role agresora nebo oběti). 12. Zažité násilí zvyšuje výskyt zdravotních problémů 13. Je třeba pracovat i s pachateli domácího násilí 14. Nebojte se nabídnout pomocnou ruku – ukažte svou podporu 15. Netolerujme násilí (Istambulská úmluva) 16. Nebojte se mluvit o násilí, nebojte se požádat o pomoc - Bližší info k faktům v příloze. Formulaci lze změnit dle "možností grafiky" - Původní inspirace viz Irská organizace (v příloze) nebo zpracování pouze textové (viz. příloha)
Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí
Lidská práva
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Hlavní pilíř činnosti organizace tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje. Podpora dál směřuje k těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci a osobám, které mají potíže se zvládáním agrese. Obětem násilí (nebo jejich blízkým) pomáháme prostřednictvím odborného právního, psychologického a sociálního poradenství. Pro původce domácího násilí nabízíme terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích. Organizace Persefona, z. s. vznikla v roce 2007 odloučením programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv, který poskytoval pomoc obětem domácího násilí již od roku 1999. Za uplynulých 10 let existence jsme poskytli více než 9 000 osobních konzultací více než 3 200 osobám, kterých se problematika domácího a sexuálního násilí dotýkala.