Je to Váš šálek kávy?

13
bodů

Každá koruna od Vás je jako jedno zrnko dobré kávy

Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Oslovení brněnských kaváren pro pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením, a to korunou z každé prodané kávy, tedy symbolickým zrnkem kávy

Popis

Potřebujeme udělat informační letáčky svislé A6 (tj. při tisku 4 letáčky na A4), Po stranách zrnka kávy vlevo i vpravo. Jednoduchá čistá jasná grafika. Nahoře nadpis - robustnější: Je to Váš šálek kávy? Pod tím text: Každá koruna od Vás je jako jedno zrnko dobré kávy Pod tím vpravo dole šálek s podšálkem načrtnutý jakoby jedním tahem s kouřící kávou - symbolicky, pod tím kolem podšálku kolem dokola, jakoby další polokruh kolem podšálku nápis kapitálkami 1 KÁVA je 1 (obrázek zrnka kávy) pro (symbol oka, přeškrktnutý křížkem). Vše v hnědé barvě, texty i obrázek. Vpravo od obrázku text: Přispějte na služby pro osoby s těžkým postižením zraku. A zcela dole, pod tenkou čarou: Kontakt: logo, organizace, osoba, funkce, tefon, email.
registrovaný poskyt. soc. služeb pro zrakově postiž. v JMK
TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Činí tak prostřednictvím komplexu poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických a sociálně aktivizačních služeb.