Portrétové fotografie klientů Apropo Jičín, o.p.s.

13
bodů

Nafocení a úprava portrétových fotografií cca 60 klientů Apropo Jičín, o.p.s.

Fotografování
úprava fotografií
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rádi bychom do konce října pořídili aktuální portrétové fotografie našich klientů pro využití online i v tisku.

Popis

Říká se, že obrázek vydá za tisíc slov. Jména a příběhy našich klientů se stanou osobnější a konkrétnější, pokud je můžeme spojit s tváří, byť jen na fotografii. Rádi bychom proto do konce října pořídili aktuální portrétové fotografie našich klientů. Fotilo by se v prostorách naši organizace v ul. Soudná 13 v Jičíně. Můžeme poskytnou zázemí i veškerou potřebnou asistenci. Zbývá už jen sehnat šikovného fotografa nebo fotografku, který/á má s portrétovou fotografií zkušenosti :-)
Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.