Konzultace k legislativnímu založení organizace

7
bodů

Potřebujeme poradit se zvolením vhodné právní formy naší organizace a také jak na to

Právo
Malá práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rádi bychom své aktivity správně legislativně zaštítili

Popis

Ačkoli naše organizace má za sebou už mnoho nejrůznějších akcí, doposud nemáme žádnou právní formu. Hledáme proto odborníka, který by nám poradil s tím, jaká právní forma pro nás bude nejlepší (z.s., z.s., nebo dokonce s.r.o.?) a zároveň jaké nutné kroky bude pro založení nutné vykonat.
Podporujeme rozvoj mindfulness v ČR a na Slovensku
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Terapie
Sdružujeme zkušené oborníky, pořádáme otevřené semináře i intenzivní tréningové programy, a šíříme aktuální a zajímavé informace z oboru. Naším hlavním cílem je zpřístupnit kvalitní informace a techniky mindfulness pro každého. Pravidelně proto pořádáme otevřené workshopy a také přednášky na univerzitách. Účast je vždy zdarma. Pořádáme také ucelené, vědecky ověřené tréninkové programy a jednou do roka organizujeme konferenci MindfulnessCON. Našim pravidlem je, že minimálně jedna třetina všech akcí, které pořádáme, je zcela zdarma a přístupná pro každého. Do budoucna bychom také rádi věnovali 20 % ze zisku našeho projektu do rozvoje všímavosti a meditačích praxí (dotace na retreaty a školení pro zájemce, finanční podpora meditačních center).