Profesionální evidence jízd v mikrobusu

13
bodů

Zjednodušení evidence pro spolek a pro rodiče, sestavy pro řidiče

Programování
Informační technologie
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Stávající evidenci potřebujeme zjednodušit, zrychlit, zároveň evidovat a upozorňovat při vyčerpání kapacity.

Popis

V novém školním roce došlo k přílivu dětí v jednom svozovém okruhu ze dvou a je pro nás velmi náročné ve stávající online tabulce Google docs dopočítávat kapacitu a oprávněnost požadavku na dopravu. V současné době máme pro děti členů spolku nastaveny určité stupně využívání mikrobusu. Jednotlivé děti mají nastaveny určité hodnoty: místo nástupu, jeden ze tří stupňů využívání (plné, částečné, občasné). V rámci komunity naší školy je možné využívat mikrobus nejen k dopravě mezi domovskou zastávkou a školou, ale také k nějakým spolužákům v rámci přespání (tedy i do jiné zastávky mikrobusu). Potřebovali bychom k určitému jménu volitelně přiřadit zastávky mikrobusu (jako hlavní). Ty se s každým školním rokem podle poptávky mohou měnit. Dále možnost editace rodičem v tomto řádku - změna z/do jiné zastávky. Dodržet kapacitu, přičemž nejvyší prioritu mají děti, které využívají mikrobus nejvíce. V případě vytížení mikrobusu o tomto stavu informovat již v době zadávání. Pro potřeby spolku bychom potřebovali evidenci jednotlivých dětí a jejich využívání, v nižších stupních je možné přikoupit si jednotlivé jízdy nad rámec zvoleného stupně. Jizdy mohou být pravidelné, ale počet volných jízd v rámci stupně je daný. Evidence požadavků podle času zadání a zpětné evidování pouze příslušným uživatelem (rodičem, zástupcem spolku, řidičem - zápis skutečného stavu). Dále bychom potřebovali výstup pro jednotlivého žáka, abychom mohli požadovat úhradu za jízdy nad rámec zvoleného stupně. Dalším požadavkem je výstup pro řidiče, např.: ranní svoz, zastávka s jednotlivými přiřazenými dětmi (+ telefon na rodiče z databáze), obsazenost mikrobusu v té dané destinaci. Stejný výstup i pro odpolední rozvoz. V rámci požadavků na volno editace jednotlivých dní - prázdniny, svátky, ředitelské volno, apod. Vzor stávající tabulky je přiložen k této výzvě. Děkujeme.

Komentáře

Petr Parolek 21. 9. 2018
Dobrý den,

pro takové účly nelze nebo horko těžko řešit v tabulce v google docs. Na toto se nelíp hodí jednoduchá PHP webová aplikace (informační systém), kterou vám s radostí naprogramuju
Dobrý den,
velice Vám děkujeme za ochotu pracovat na webové aplikaci pro náš spolek.
Ze začátku byl stávající systém velmi efektivní, ale s navýšením počtu dětí, které vozíme v mikrobusu, je to dost nepřehledné.
S pozdravem Tomáš Pánek

V
Zástupci rodičů, kteří jsou propojeni se školou
Vzdělávání
Občanská společnost
Rodiče dětí, které dochází do Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi. Výbor spolku zastupuje rodiče při jednání ze školou a je přímou podporou školy v dalším rozvoji a fungování. Předávání informací rodičům. Zajišťování sponzoringu. Zajištování školního mikrobusu pro děti, které nemají odvoz, či nemohou autobusem.