Hledáme praktického uživatele Salesforce!

0
bodů

Pracujeme se Salesforce a rádi bychom ho využívali naplno! Najde se člověk, který by nás poučil?

Marketing
Fundraising
Uživatelská znalost Salesforce
Malá (do 10 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Abychom plně využili sesbírané kontakty a analyzovali a vyhodnocovali jednotlivé projekty a kampaně a mohli se tak ponaučit pro další akce.

Popis

Zaměstnanci Unie porodních asistentek by se rádi přiučili tomu, jak prakticky a efektivně využívat Salesforce. Stáli bychom například o jeden dopolední seminář formou přednášky pro cca pět našich zaměstnanců. Již umíme pracovat s kontakty, zhruba pracovat s kampaněmi a měli jsme nějaký základní seminář. Zajímá nás, jak se Salesforce pracuje jiná neziskovka a co všechno z něj jde dostat. V čem nám může usnadnit práci atd.
Podporujeme dostupnost péče porodních asistentek
Lidská práva
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Unie porodních asistentek poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Chceme, aby měla každá těhotná žena možnost zvolit si místo porodu a toho, kdo ji bude porodem provázet.