Plakát hledáme lektory volnočasových aktivit

7
bodů

Plakát hledáme lektory volnočasových aktivit

Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zajímavý plakát, který nám pomůže sehnat lektory pro volnočasové aktivity pro děti

Popis

Potřebujeme vytvořit zajímavý plakát, který nám pomůže sehnat lektory pro volnočasové aktivity pro děti. Podklady dodáme
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny a úlohy rodičů.
Cílem sdružení je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. Centrum Ententyky výrazně přispívá k budování občanské společnosti a snaží se být protiváhou konzumnímu způsobu trávení volného času. Centrum se snaží svojí činností zlepšovat životní podmínky v místě svého působení.Začátky občanského sdružení Ententyky se datují k roku 2005, kdy docházelo k neformálním setkávání maminek s jejich dětmi v prostorách evangelické fary, a to na základě impulsu paní farářky J. Řezníčkové. Počet rodin, které se chtěly setkávat narůstal, vznikaly nové nápady a potřeby, jak změnit život pro rodiny s dětmi v obci. Toto byly důvody pro oficiální založení občanského sdružení, které vzniklo 5. března 2007.