Překlad manuálu pro facilitátory

0
bodů

Z AJ do ČJ, 24 normo stran nebo jednotlivé kapitoly

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Zpřístupnit vzdělávací manuál školitelům v českém kontextu

Popis

Máme nově vytvořený vzdělávací manuál v AJ. Je určen pro školitele, kteří pracují s dobrovolníky vracejícími se ze zahraničí. Tématicky se týká globálních propojeností, dobrovolnictví, facilitace, řešení konfliktů a kontroverzních témat, mimo jiné. Celkem jde o 27 normo stran. Manuál je rozdělen na kapitoly. Proto je možné přeložit i jednotlivé kapitoly (cca 6 stran každá). Překlad potřebujeme mít do konce července 2018.

Komentáře

Milan Caha 9. 7. 2018
Práci jsem začal od dokumentu 1364-io4_chapter7-8.doc, který je mi obsahově nejbližší. Na celý manuál pravděpodobně nebudu mít kapcitu.
Milan Caha 16. 7. 2018
Dokončil jsem překlad kapitol 7 - 11 (poslední dva dokumenty). Do konce týdne stihnu ještě kapitoly 5 - 6, na víc nebudu mít do konce července kapacitu.
Dobrý den Milane,
moc děkujeme za přijetí naší výzvy a za kapitoly. I tak jste nám vytrhl trn z paty! A doufám, že překládání přineslo nové poznatky i vám :-)
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.