Propagační kampaň nového obchodu

0
bodů

pomozte nám zviditelnit náš obchod rukodělných výrobků v Brně

Marketing
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Otevíráme nový obchod s výrobky chráněných dílen a potřebujeme pomoc s jeho propagací

Popis

Otevíráme obchod s výrobky chráněných dílen, sociálních firem, který zároveň bude nabízet i prostor pro prodej designových výrobků začínajících tvůrců. Rádi bychom jeho rozjezd podpořili marketingovou kampaní, aby se o něm dozvědělo více lidí v Brně, a obchod měl lepší šanci se udržet. Obchod je na ulici Křenová 63. Součástí domu je i malý dvorek ve kterém bychom chtěli pořádat různé worshopy.
poskytujeme sociální služby lidem s duševním onemocněním
Sociální služby
Práh jižní Morava poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších. Pomáháme prosazovat a hájit práva lidí s duševním onemocněním a zlepšujeme vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Jsme pevnou součástí systému poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb Jihomoravského kraje. Intenzivně spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou FN Brno Bohunice, Psychiatrickou nemocnicí Brno Černovice, Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, s mnoha ambulantními psychiatry a psychology. Úspěšně realizujeme projekty financované z fondů EU.