Korektura výroční zprávy

0
bodů

Hledáme odborníka na český jazyk, kterému neunikne ani jedna gramatická chyba.

pokročilá znalost českého jazyka
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Kontrola gramatiky

Popis

Pracujeme na tvorbě naší výroční zprávy a potřebujme si být jisti, že ani jedna gramatická chyba neproklouzne naší pozornosti. Jsi-li tedy zbéěhlý/á v českém pravopisu, pomoz nám. Výroční zprávu z minulého roku si můžete prohlédnout zde: https://www.inexsda.cz/docs/vyrocni-zprava-inexsda2016-komprimovana-kvalita.pdf
Čtvrtstoletí na poli mezinárodního dobrovolnictví.
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.