Grafika webu - sdílené bydlení mladých z DD v Brně

0
bodů

Pomoc s tvorbou grafiky webové stránky běžící pod Wordpressem (ideálně pomoci editoru Divi)

Tvorba webu
Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Webové stránky pro jasné a poutavé představení projektu nadacím, dárcům, ale také široké veřejnosti

Popis

Potřebujeme pomoci s tvorbou grafického návrhu webové stránky - určitou představu máme, logo projektu také, viz náš profil. Můžeme spolupracovat online i osobně. V současné chvíli chceme vytvořit jednoduchý web běžící pod Wordpressem rozvržený na jednu stránku s možností odkazování/scrollování se po stránce. Máme zkušenosti s administrací editoru Divi https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/, ale jsme otevření používání dalších šablon na základě Vaší zkušenosti/doporučení.
Sdílení bydlení mladých odcházejících z dětských domovů
Vzdělávání
Poradenství
Základní myšlenka projektu je poskytnout sdílené bydlení mladým lidem opouštějícím dětské domovy společně se studenty a studentkami Masarykovy univerzity (MU). Jsme přesvědčeni, že myšlenka přenosu kompetencí mezi vrstevníky má obrovský potenciál pomoci těmto lidem v jejich nové životní situaci. S Vaší podporou pomůžeme nastartovat několika mladým dospělým život tak, aby byli schopni zvládat další náročné životní výzvy s nadhledem a zkrátka lépe.