Logo komunitního spolku

10
bodů

Logo, to je náš podpis a jejich první emoce.

Marketing
Grafika
Public Relations
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Nejsme tradiční a jdeme za hranu možného. Pomůžeš nám získat další fanoušky?

Popis

Vesino je srdcem vesničan, který však žije formálně ve městě. Má chuť věci ovlivňovat a bít se za ně, má pokoru a obdiv k lidem, kteří s ním táhnout za jeden provaz. Je to dobrý soused, který rád pomůže, když je třeba. Potřebujeme silné logo plné energie, které zaujme hlavně lidi v produktivním věku a dále se bude líbit dětem a mládeži, přitom neurazí seniory.. Logo má podporovat samostatnost a aktivitu místních obyvatel, vzbuzovat v nich hrdost na místo, kde žijí a chuť o něj aktivně pečovat. Má podporovat otevřené a přátelské vztahy v komunitě, a to napříč generacemi.
Chomoutované sobě
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Podporujeme vytvoření oteřevřené a přátelské komunity v Chomoutově, v městské části Olomouce s vesnickým charakterem. Organizujeme proto netradiční komunitní akce. Tím doplňujeme činnost místních tradičních organizací typu Sokol či Hasiči. Našim dlouhodobým cílem je zajistit pro místní občany alespoň jedno důstojné, celoročně přístupné místo k setkávání, protože to stále v obci chybí.