Podklad pro výrobu placek bez velkých složitostí

7
bodů

Buttonky se jmény zaměstanců pro osvětové akce a výlety

Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřebujeme graficky podklad pro placky, tak aby se ostatní mohli lépe orientovat, kdo je kdo :-)

Popis

Placky s křestními jmény případně označení - dobrovolník, organizátor využijeme při našich akcích, výletech, kurzech a prázdninových pobytech, kdy se stýkáme s veřejností, dětmi, rodiči... Aby věděli koho a jak mají oslovit. Nepotřebujeme žádný složitý návrh - jde o velké, dobře čitelné jméno a toho, abychom tam vměstnali malé logo organizace Za sklem (modré barvy) a placka byla v modrých barvách. Design manuál zašlu, ale z barev není nutnost vycházet 100%. Příprava pro grafickou úpravu: (Kulatá placka 44 mm) – připravit výsek 54 mm - Pozadí motivu ponechat až do velikosti výsekové kružnice, aby na hraně butonu nevzniknul po kompletaci bílý okraj - Připravit jeden druh loga na jednu stranu A4 - mezi logy zachovat mezery 1-1,5 cm
Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra
Sociální služby
Vzdělávání
Poradenství
Terapie
Posláním Za sklem o. s. je nabízet osobám s PAS (porucha autistického spektra takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Naším klientem většinou není pouze samotný člověk s PS, ale zároveň celá jeho rodina. V současné době organizace poskytuje dvě registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.